Tổng số: 10
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Dự thảo 16/02/2023 Dự thảo Luật đất đai sửa đổi
Lượt xem: 61
Tải về 0
97/HD-MTTW-BTT 09/02/2023 Hướng dẫn công tác đối ngoại năm 2023
Lượt xem: 10
Tải về 2
1712-KH/HVCTQG 31/01/2023 Tổ chức cuộc thi viết chính luận, Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023
Lượt xem: 42
Tải về 0
Số: 03/KL-MTTW-ĐCT 17/01/2023 Kết luận của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Lượt xem: 8
Tải về 0
Số: 4903 /MTTW-BTT 22/11/2022 V/v phối hợp tuyên truyền cổ động trực quan về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam
Lượt xem: 2
Tải về 0
Bộ Tiêu chí QG 26/07/2022 Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 173
Tải về 7
41/2022/TT-BTC 05/07/2022 HD chế độ kế toán áp dụng cho các hoạt động từ thiện, xã hội
Lượt xem: 3
Tải về 0
25/TTr-MTTW-BTT 24/05/2022 Thông tri Hướng dẫn thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" giai đoạn 2021- 2025
Lượt xem: 24
Tải về 2
HD13-HD/UBKTTW 02/12/2020 Hướng dẫn giải quyết khiếu nại tố cáo liên quan đến bầu cử
Lượt xem: 58
Tải về 1
91/2017/NĐ-CP 31/07/2017 Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng
Lượt xem: 123
Tải về 13

Cơ quan chủ quản: Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng

Địa chỉ: Số 5, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

Điện thoại: (0299) 3821039 . Fax: (0299) 3821039. Email: vpmtst@gmail.com

Chịu trách nhiệm nội dung: ông Đỗ Tấn Hậu - Trưởng BBT, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN tỉnh Sóc Trăng