Tổng số: 8
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
337/KH-MTTQ-BTT 03/03/2023 Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2023
Lượt xem: 256
Tải về 3
Số: 2023 /MTTQ-BTT 13/01/2023 tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước và giới thiệu gương điển hình tiên tiến trong hệ thống MTTQ các cấp năm 2023
Lượt xem: 99
Tải về 8
Số: 2010 /MTTQ-BTT 11/01/2023 xét đề nghị tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc” năm 2023
Lượt xem: 30
Tải về 0
1636/MTTQ-BTT 23/06/2022 V/v tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước và giới thiệu gương điển hình tiên tiến trong hệ thống MTTQ các cấp, giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 240
Tải về 14
266/KH-MTTQ-BTT 06/04/2022 Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2022
Lượt xem: 167
Tải về 3
193 /KH-MTTQ-BTT 07/06/2021 Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước và phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến trong hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Sóc Trăng, giai đoạn 2021 - 2025
Lượt xem: 80
Tải về 1
17/HD-MTTQ-BTT 17/05/2021 Hướng dẫn tiêu chí thi đua và điểm chấm năm 2021
Lượt xem: 119
Tải về 6
91/2017/NĐ-CP 31/07/2017 Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng
Lượt xem: 123
Tải về 13

Cơ quan chủ quản: Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng

Địa chỉ: Số 5, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

Điện thoại: (0299) 3821039 . Fax: (0299) 3821039. Email: vpmtst@gmail.com

Chịu trách nhiệm nội dung: ông Đỗ Tấn Hậu - Trưởng BBT, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN tỉnh Sóc Trăng