Nâng cao công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; giám sát và phản biện xã hội của MTTQ các cấp
Điểm nổi bật của công tác Mặt trận của Sóc Trăng trong những tháng đầu năm 2022 là công tác giám sát và phản biện xã hội của MTTQ, công tác này đã trở thành hoạt động thường xuyên, trọng tâm; góp phần tích cực tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh từ tỉnh đến cơ sở.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh xây dựng, triển khai, quán triệt đến MTTQ các cấp Kế hoạch về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm 2022; Kế hoạch tham gia xây dựng Đảng, nhà nước năm 2022; tiếp tục quán triệt đến MTTQ các cấp tiếp tục tăng cường tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. Duy trì lịch tiếp công dân mỗi tuần 2 ngày để ghi nhận ý kiến đề đạt tâm tư nguyện vọng, trong quý không có trường hợp công dân đến khiếu nại, tố cáo.

Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh tham gia cùng Hội đồng nghĩa vụ Quân sự các cấp tuyển chọn và gọi 1.425 công dân nhập ngũ; trong đó, giao cho Quốc phòng là 1.050 công dân; Công an nhân nhân là 375 công dân. Trong số thanh niên trúng tuyển có 43 đảng viên và 1.382 đoàn viên. Để động viên thanh niên lên đường nhập ngũ, Hội đồng Nghĩa vụ quân các cấp đã tổ chức thăm, tặng quà hơn 2,26 tỷ đồng.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp tục quán triệt đến MTTQ các cấp văn bản hướng dẫn thực hiện công tác về việc nghiên cứu, xem xét Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; lấy ý kiến người dân trong xây dựng nông thôn mới; tiếp tục tăng cường tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tham gia hòa giải 67 vụ việc, trong đó hòa giải thành 52 vụ, không thành 15 vụ.

Ủy ban MTTQ tỉnh đã tham gia Hội nghị trực tuyến phản biện xã hội dự thảo Luật

Thực hiện dân chủ ở cơ sở do Ủy ban Trung ương Mặt trận MTTQ Việt Nam tổ chức

Ngoài ra, trong Quý I, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh: đóng góp 06 văn bản do các cơ quan, đơn vị gởi lấy ý kiến, đồng thời báo cáo kết quả lấy ý kiến sự hài lòng của người dân trong xây dựng nông thôn mới của thị xã Vĩnh Châu; Huyện Kế Sách tiến hành kiện toàn 13 Ban Thanh tra nhân dân với 155 thành viên; kết quả tham gia giải quyết 06 vụ việc khiếu nại, tố cáo của công dân; Kiện toàn 13 Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng với 136 thành viên, kết quả tham gia giám sát 03 công trình tại địa phương. Huyện Châu Thành tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại cộng đồng dân cư của 64 “Nhóm nòng cốt” Uỷ ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn với 512 thành viên. Trong tháng công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật được 73 cuộc, với 3.597 lượt người tham dự. Huyện Trần Đề: kiện toàn tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động 11 Ban Thanh tra nhân dân ở xã, thị trấn với 103 thành viên, 11 Ban giám sát đầu tư cộng đồng với 80 thành viên và 57 Tổ hòa giải ở cơ sở với 301 thành viên.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã tham gia Hội nghị trực tuyến phản biện xã hội dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở do Ủy ban Trung ương Mặt trận MTTQ Việt Nam tổ chức. Đồng thời triển khai Kế hoạch phản biện xã hội để lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022; Kế hoạch thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2022; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh giám sát 4 nội dung, về khiếu nại của bà Kim Thị Nang cư ngụ ấp Sóc Mới, xã Long Phú, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng xin lại phần đất Trạm bơm, tọa lạc tạp ấp 4, thị trấn Long Phú, huyện Long Phú;

Ngoài ra, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh còn thực hiện giám sát một số nội dung khác như: giám sát Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Giám sát công tác triển khai, thực hiện Quy định số 124-QĐ/TW đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt, cán bộ đảng viên trên địa bàn tỉnh; Giám sát Nghị quyết 126/NQ-CP ngày 08/10/2021 của Chính phủ và Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg ngày 06/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ; Việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; các đoàn thể chính trị - xã hội giám sát 5 nội dung, về: Giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất; Giám sát việc thực hiện Nghị định số 157/2016/NĐ-CP ngày 24/11/2016 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh Cựu Chiến binh (chế độ Bảo hiểm y tế, chế độ mai táng phí và chế độ trợ cấp khi thôi công tác Hội).

Phối hợp giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Giám sát việc giải quyết đơn thư, khiếu nại, phản ánh liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ và trẻ em (nhất là đơn thư khiếu nại, phản ánh liên quan bạo lực gia đình, xâm hại phụ nữ và trẻ em; Giám sát việc thực hiện pháp luật lao động, công đoàn, bảo hiểm xã hội, an toàn vệ sinh lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm và chất lượng bữa ăn ca của người lao động, dự kiến giám sát ít nhất 05 đơn vị, doanh nghiệp nơi tập trung đông công nhân lao động, có tổ chức bữa ăn ca cho người lao động.

Đồng thời MTTQ tỉnh cũng đã hướng dẫn Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp chủ động xây dựng các chương trình giám sát, lựa chọn các nội dung giám sát phù hợp với thực tế tại địa phương. Mỗi đơn vị cấp huyện, xã lựa chọn ít nhất 01 chương trình giám sát chuyên đề, các tổ chức thành viên cũng đẩy mạnh triển khai công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền năm 2022. Ủy ban MTTQ tỉnh triển khai Kế hoạch tham gia cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật năm 2022” do UBND tỉnh phát động và cuộc thi viết về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát động. Thực hiện giám sát đầu tư cộng đồng đối với dự án tuyến đường trục phát triển Đông Tây, tỉnh Sóc Trăng.

Một số đơn vị thực hiện tốt công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền như: MTTQ thành phố Sóc Trăng đã Hướng dẫn Ủy ban MTTQ Việt Nam 10 phường tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở đối với các tổ chức thành viên, Ban Công tác Mặt trận khóm, cán bộ công chức, viên chức tại địa phương. Qua đó đã tổ chức 11 cuộc Hội nghị với 277 người dự, 67 ý kiến (Trong đó thành phố 18 ý kiến, phường 49 ý kiến) với 39 nội dung; Thị xã Ngã Năm thực hiện tiếp công dân với UBND thị xã 02 cuộc, với 8 vụ việc; trong đó 05 vụ việc về đăng ký quyền sử dụng đất, 01 vụ liên quan giựt hụi và 2 vụ việc tư vấn khác. Cùng với hệ thống MTTQ các cấp, các tổ chức thành viên của Mặt trận cũng đã tham gia tốt công tác góp ý xây dựng đảng, chính quyền như: Hội LHPN tỉnh: góp ý dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sơ, Hội LHPN các cấp tổ chức 113 cuộc họp BCH Hội LHPN có 1.391 chị  tham dự với 42 lượt ý kiến đóng góp, góp ý bằng văn bản có 25 ý kiến đóng góp.

Đồng chí Huỳnh Việt Phương, Trưởng Ban Dân chủ-Pháp luật Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho biết: thời gian tới Ban sẽ tiếp tục tham mưu cho Ban Thường trực hướng dẫn hệ thống MTTQ các cấp và phối hợp với các tổ chức thành viên thực hiện tốt vai trò của công tác Mặt trận trong xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật; xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh; tập hợp ý kiến, nguyện vọng của nhân dân tham gia xây dựng pháp luật. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến đông đảo các tầng lớp nhân dân; vận động nhân dân sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật; góp phần nâng cao ý thức pháp luật, không vi phạm pháp luật…

Lưu Hồng Tài

đại hội nhận huân chương trao co cho các ton giao No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... kỷ niệm chương No title...
video
Phóng sự cụm Nam Sông Hậu năm 2021
  • Phóng sự cụm Nam Sông Hậu năm 2021 (10/12/2021)
  • Truyền thống 91 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (17/11/2021)
  • 300 phần quà cho hộ dân bị ảnh hưởng bởi hạn hán, xâm nhập mặn (09/11/2020)
  • Chăm lo đời sống cho đồng bào Khmer (09/11/2020)
1 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 178
  • Trong tuần: 692
  • Tất cả: 142194

Cơ quan chủ quản: Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng

Địa chỉ: Số 5, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

Điện thoại: (0299) 3821039 . Fax: (0299) 3821039. Email: vpmtst@gmail.com

Chịu trách nhiệm nội dung: ông Đỗ Tấn Hậu - Trưởng BBT, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN tỉnh Sóc Trăng