Hệ thống Mặt trận các cấp thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc
Nhằm đổi mới và nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền của MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh, qua đó nắm bắt một cách kịp thời dư luận xã hội, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân đối với các chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy vai trò của Mặt trận trong việc nắm bắt và xử lý thông tin; kịp thời phản ánh với các cấp lãnh đạo những vấn đề mà nhân dân quan tâm; bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân; là cơ sở góp phần cho MTTQ các cấp thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trong Quý I/2022 tình hình tư tưởng của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh cơ bản được ổn định, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước; bà con nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, tích cực sản xuất kinh doanh; tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tiếp tục giữ vững; công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống các tệ nạn xã hội, trật tự an toàn giao thông được các ngành, các cấp quan tâm chỉ đạo. Tình hình dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh hoạt động bình thường, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và tích cực tham gia thực hiện các hoạt động từ thiện xã hội tại địa phương.

MTTQ các cấp phối hợp với các tổ chức thành viên, các ngành, các cấp tổ chức các hoạt động tuyên truyền mừng Đảng mừng Xuân Nhâm Dần năm 2022; tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận phát động; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Kế hoạch phát động phong trào thi đua của tỉnh, các nội dung cuộc vận động do Mặt trận phát động. MTTQ các cấp đã tập trung tuyên truyền các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam như: kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2022) gắn với mừng Xuân Nhâm Dần năm 2022; 91 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2022), Ngày Quốc tế hạnh phúc (20/3).

MTTQ tỉnh duy trì hiệu quả Trang Thông tin điện tử để thực hiện tốt công tác tuyên truyền

Đặc biệt MTTQ các cấp trong tỉnh đã tập trung vận động thực hiện các công trình, phần việc chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Sóc Trăng (1992-2022), chào mừng thành phố Sóc Trăng được công nhận đô thi loại II; tuyên truyền kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Tô Hiệu (1912-2022); tuyên truyền các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII..; Vận động các tầng lớp nhân dân chấp hành nghiêm Luật giao thông đường bộ; an toàn vệ sinh thực phẩm; Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong cộng đồng dân cư… được 13.466 cuộc, có 394.922 lượt người dự.

Bên cạnh đó, MTTQ tỉnh đã hướng dẫn hệ thống MTTQ các cấp đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án “Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam” trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. MTTQ các cấp phối hợp với các đoàn thể chính trị xã hội tổng hợp báo cáo nhanh tình hình nhân dân theo định kỳ tháng, quý. Trong quý, MTTQ các cấp đã phối hợp với cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành các cấp tăng cường đôn đốc, kiểm tra việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của người dân kịp thời, không tồn đọng đơn thư kéo dài.

Cùng với đó, MTTQ tỉnh duy trì hiệu quả hoạt động trang Thông tin Điện tử Ủy ban MTTQ Việt Nam, phối hợp với Báo Sóc Trăng, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh xây dựng 03 chuyên trang, chuyên mục “Đại đoàn kết”; Trong Qúy I, Ban Biên tập đã thực hiện biên tập, đăng tin, bài và hình ảnh hoạt động công tác Mặt trận trên Trang thông tin điện tử Mặt trận Sóc Trăng 51 tin, bài hoạt động, Facebook Ủy ban MTTQ tỉnh Sóc Trăng (duyệt trên 145 tin, bài), Facebook Kiều bào Sóc Trăng 15 tin, bài.

Đồng chí Lê Văn Dũng, Trưởng Ban Phong trào-Tuyên giáo, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho biết: hệ thống MTTQ từ tỉnh đến cơ sở đã đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phối hợp tốt với các tổ chức thành viên vận động nhân dân tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước nhằm đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là phát huy tinh thần xây dựng, phát triển kinh tế, văn hoá gia đình; vận động nhân dân phát huy dân chủ, sống và làm việc theo pháp luật, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại nhân dân của các cấp ủy Đảng và chính quyền. Duy trì và nâng cao chất lượng chuyên mục Đại đoàn kết trên Báo Sóc Trăng, Đài PTTH Sóc Trăng, nắm dư luận xã hội hàng tháng; phát huy có hiệu quả trang Thông tin điện tử của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; định kỳ có những cuộc tiếp xúc, gặp gỡ, đối thoại lắng nghe ý kiến, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân để phản ảnh, kiến nghị với cấp ủy Đảng, chính quyền, bảo đảm thực hiện tốt vai trò đại diện của mình trước nhân dân.

Lưu Hồng Tài

đại hội nhận huân chương trao co cho các ton giao No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... kỷ niệm chương No title...
video
Phóng sự cụm Nam Sông Hậu năm 2021
  • Phóng sự cụm Nam Sông Hậu năm 2021 (10/12/2021)
  • Truyền thống 91 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (17/11/2021)
  • 300 phần quà cho hộ dân bị ảnh hưởng bởi hạn hán, xâm nhập mặn (09/11/2020)
  • Chăm lo đời sống cho đồng bào Khmer (09/11/2020)
1 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 258
  • Trong tuần: 772
  • Tất cả: 142274

Cơ quan chủ quản: Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng

Địa chỉ: Số 5, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

Điện thoại: (0299) 3821039 . Fax: (0299) 3821039. Email: vpmtst@gmail.com

Chịu trách nhiệm nội dung: ông Đỗ Tấn Hậu - Trưởng BBT, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN tỉnh Sóc Trăng