Tất cả vì sự bình đẳng của phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số
STO - Với đặc thù là tỉnh có đông đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), cấp ủy, chính quyền đã tập trung nhiều nguồn lực đầu tư, tạo điều kiện cho đồng bào DTTS phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống và quan tâm thúc đẩy công tác bình đẳng giới. Qua đó, đã tạo sự chuyển biến trong thực hiện mục tiêu bình đẳng giữa nam và nữ trên mọi lĩnh vực, nhất là vùng có đông đồng bào DTTS.


 Nâng cao ý thức của phụ nữ trong vùng đồng bào DTTS

Cấp ủy đảng, chính quyền trên địa bàn tỉnh luôn quan tâm thực hiện tốt các chính sách dân tộc, tôn giáo và tạo mọi điều kiện thuận lợi để chị em đồng bào DTTS an tâm lao động, sản xuất, cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống. Chính từ đó, phụ nữ các vùng dân tộc ngày càng khẳng định được bản thân và ý thức hơn trong thực hiện nghĩa vụ công dân, tham gia tích cực công tác phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng, chống dịch bệnh; bảo vệ môi trường. Đặc biệt là những năm gần đây, thực hiện tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và chỉ thị, văn bản của các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh, đồng bào DTTS ở Sóc Trăng luôn đồng hành cùng xã hội thực hiện nghiêm việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19. Khi đó, chị em luôn làm nòng cốt trong tham gia hoạt động các phong trào phụ nữ và công tác hội tại địa phương.

Các cấp hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh quan tâm tuyên truyền tập huấn về bình đẳng giới và nâng cao năng lực cho phụ nữ, nhất là đối với chị em phụ nữ DTTS (ảnh chụp trước thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp). Ảnh: S.M

Đồng chí Trần Thị Thu Hằng - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết, hiện nay, toàn tỉnh có 212.093 hội viên phụ nữ (hội viên DTTS chiếm 32,35%) sinh hoạt tại 14.139 tổ thuộc 775 chi hội phụ nữ; cán bộ hội các cấp là 2.550 chị em (người DTTS chiếm trên 30%). Các cấp hội trên địa bàn tỉnh luôn tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, hội viên phụ nữ DTTS và nắm chắc diễn biến tình hình, giải quyết những mâu thuẫn nội bộ ngay từ cơ sở, kiên quyết không để xảy ra các “điểm nóng”, nhất là ở những vùng có đông đồng bào DTTS. 

Các cấp hội phụ nữ đã thông qua công tác tuyên truyền, các mô hình để tư vấn, hỗ trợ về bình đẳng giới đã nhận được sự đồng tình ủng hộ của cả hệ thống chính trị và nâng cao nhận thức, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho phụ nữ. Hiện nay, phụ nữ không những dần thể hiện được quyền bình đẳng trong đời sống mà còn tham gia nhiều hoạt động ở hầu hết các lĩnh vực trong xã hội. Cụ thể, lĩnh vực giáo dục - đào tạo, học sinh dân tộc tham gia học tập ngày càng đông, tỷ lệ học sinh nam, nữ không còn sự chênh lệch nhiều. Phụ nữ DTTS được đào tạo nghề, hỗ trợ lao động việc làm và đồng bào DTTS đều có bảo hiểm y tế, được chăm sóc sức khỏe. Ở lĩnh vực kinh tế, chính trị, vai trò của phụ nữ ngày càng nâng cao vì chị em đã tích cực tham gia xây dựng chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; làm tăng sản phẩm cho xã hội, thu nhập của gia đình.

Mỗi đề án là sự chăm lo cụ thể dành cho phụ nữ

Các cấp hội đã triển khai thực hiện song song với các chương trình, dự án do hội khai thác, quản lý, thực hiện đã góp phần đáng kể trong thực hiện Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng DTTS” giai đoạn 2018 - 2021. Hàng năm, Hội LHPN tỉnh đều có kế hoạch cụ thể đề ra chỉ tiêu thi đua các nội dung chỉ đạo, góp phần thực hiện có hiệu quả đề án trên. Tính từ năm 2018 đến nay, mỗi cơ sở hội đã lựa chọn vấn đề bức xúc ở địa phương có liên quan đến 4 phẩm chất đạo đức “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” để xây dựng mô hình và quyết tâm thực hiện hiệu quả. Các cấp hội còn phối hợp vận động, hỗ trợ gần 800 đối tượng phụ nữ có nguy cơ vi phạm các vấn đề xã hội về cờ bạc, ma túy, mại dâm. Hàng năm, các cấp hội can thiệp và giúp đỡ trên 30 trường hợp phụ nữ, trẻ em bị bạo hành, bị xâm hại xảy ra trên địa bàn. Hiện nay, toàn tỉnh có gần 4.000 tổ, nhóm, câu lạc bộ, thu hút trên 68.600 chị em phụ nữ DTTS tham gia sinh hoạt và các chị luôn làm nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động thực hiện bình đẳng giới.

Có hàng trăm lớp tuyên truyền, tập huấn, nói chuyện chuyên đề về phòng, chống tệ nạn xã hội, ma túy, tín dụng đen, bạo lực, xâm hại phụ nữ, trẻ em; phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ; bình đẳng giới... Các cấp hội tích cực tham gia các hoạt động: tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý; thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ. Riêng Trung tâm Tư vấn Hôn nhân và Gia đình Hội LHPN tỉnh (đường dây nóng 0377672444), hàng năm can thiệp, hỗ trợ trên 20 trường hợp phụ nữ, trẻ em bị bạo lực, bị xâm hại.

Theo đồng chí Trần Thị Thu Hằng, Tỉnh hội tiếp tục đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong đồng bào DTTS và triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng DTTS giai đoạn 2018 - 2025” trên địa bàn tỉnh, nhất là phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”. Các cấp hội sẽ ra mắt, duy trì các mô hình phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bạo lực, xâm hại phụ nữ, trẻ em, bình đẳng giới… Thường xuyên nắm bắt kịp thời tâm tư, tình cảm, nguyện vọng, dư luận xã hội của hội viên phụ nữ và các vấn đề có liên quan để phản ánh về ngành chức năng và hội cấp trên. Quan tâm hơn nữa công tác đào tạo cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là đội ngũ nữ cán bộ tiềm năng và làm tham mưu công tác bình đẳng giới.

Các cấp hội chú trọng đẩy mạnh công tác tham mưu, thúc đẩy ban hành các chính sách nhằm tạo điều kiện và khuyến khích phụ nữ tự trau dồi, nâng cao trình độ, tham gia tích cực vào các hoạt động chính trị, kinh tế, xã hội. Từ đó, sẽ góp phần nâng cao quyền của phụ nữ và tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo, các cơ quan dân cử, nhất là đối với nữ lãnh đạo trẻ, nữ cán bộ DTTS. Phát huy vai trò của hội trong việc bảo vệ quyền lợi cho phụ nữ. Tăng cường công tác phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ; kiến nghị, đề xuất thanh tra, xử lý vi phạm pháp luật về bình đẳng giới. 

Ngoài ra, lãnh đạo Hội LHPN tỉnh còn kiến nghị, đề xuất các cơ quan có thẩm quyền ưu tiên công tác giáo dục, dạy chữ viết cho phụ nữ DTTS, cán bộ phụ trách công tác dân tộc. Các lớp đào tạo dạy nghề cho phụ nữ DTTS cần quan tâm đến những đặc thù địa phương, phát triển ngành nghề truyền thống của đồng bào DTTS. Xử lý nghiêm các vụ việc xâm hại, bạo lực trẻ em nhằm thúc đẩy các mục tiêu bình đẳng giới ngày càng phát triển. Kiến nghị Ban Dân tộc và các ngành có liên quan cần tăng cường mở các lớp tập huấn giảng dạy kiến thức, kỹ năng cho phụ nữ về chăm sóc sức khỏe, nuôi dạy con, dân số, kế hoạch hóa gia đình, kỹ năng sống và tổ chức cuộc sống gia đình hạnh phúc.

SỚM MAI/BÁO SÓC TRĂNG

đại hội nhận huân chương trao co cho các ton giao No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... kỷ niệm chương No title...
video
Phóng sự cụm Nam Sông Hậu năm 2021
  • Phóng sự cụm Nam Sông Hậu năm 2021 (10/12/2021)
  • Truyền thống 91 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (17/11/2021)
  • 300 phần quà cho hộ dân bị ảnh hưởng bởi hạn hán, xâm nhập mặn (09/11/2020)
  • Chăm lo đời sống cho đồng bào Khmer (09/11/2020)
1 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 83
  • Trong tuần: 411
  • Tất cả: 195092

Cơ quan chủ quản: Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng

Địa chỉ: Số 5, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

Điện thoại: (0299) 3821039 . Fax: (0299) 3821039. Email: vpmtst@gmail.com

Chịu trách nhiệm nội dung: ông Đỗ Tấn Hậu - Trưởng BBT, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN tỉnh Sóc Trăng