Bàn giao nhà đại đoàn kết cho hộ khó khăn về nhà ở trên địa bàn Phường 8, thành phố Sóc Trăng.
Sáng ngày 15/9/2022, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Phường 8, thành phố Sóc Trăng phối hợp cùng UBND tổ chức lễ bàn giao nhà đại đoàn kết cho hộ gia đình Ông Nguyễn Minh Thuận, ngụ tại số 143/10C Cao Thắng, Khóm 6, Phường 8, thành phố Sóc Trăng.

Dự lễ bàn giao có bà Tạ Phương Thúy, Phó Ban Phong trào-Tuyên giáo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; ông Ngô Văn Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Sóc Trăng; đại diện lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam Phường 8, các ngành đoàn thể và địa phương.