Huyện Kế Sách: hệ thống Mặt trận thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc.
Đoàn kết các dân tộc có vị trí chiến lược trong sự nghiệp cách mạng của nước ta. Tiếp tục thắt chặt mối quan hệ đoàn kết dân tộc, tôn giáo trong thời gian qua, hệ thống MTTQ các cấp trên địa bàn huyện Kế Sách và các tổ chức thành viên đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc, tôn giáo tham gia thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, an sinh xã hội tại địa phương, góp phần ổn định cuộc sống, giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở.

Những tháng đầu năm 2022, tình hình đồng bào dân tộc, tôn giáo trên địa bàn huyện hoạt động bình thường, các tổ chức tôn giáo tích cực tham gia các hoạt động từ thiện xã hội. Đồng bào các dân tộc chấp hành tốt chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phấn khởi trước sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đã tạo điều kiện thuận lợi cho đồng bào phát triển sản xuất, nâng cao mức sống; tạo điều kiện thuận lợi cho các chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo hoạt động đúng theo tôn chỉ, đường hướng của giáo hội và các quy định của Nhà nước.

Lãnh đạo các cấp tham dự Đại hội Ban Đoàn kết Công giáo huyện, nhiệm kỳ 2022-2027

Mặt trận từ huyện đến cơ sở đã tích cực phối hợp cùng các tổ chức thành viên tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, thăm hỏi, tiếp xúc, phát huy vai trò người có uy tín, cá nhân tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc, tôn giáo; tuyên truyền về việc tăng cường vận động, tập hợp, đoàn kết, hỗ trợ người Việt Nam ở nước ngoài, tuyên truyền được 22 cuộc, với 1.128 lượt người dự.

Ban Thường trực MTTQ huyện xây dựng kế hoạch tuyên truyền quán triệt Kết luận số 01/KL- ĐCT, ngày 20/8/2015 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam “Về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công tác dân tộc”; Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 11/11/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng bộ đối với công ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Chỉ thị số 06/2008/CT-TTg ngày 01/02/2008 của Thủ tướng Chính phủ về phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trên địa bàn huyện Kế Sách.

Ngoài ra, Mặt trận huyện còn tăng cường công tác vận động phát huy phong trào “Người có uy tín làm nhiều việc tốt” trong thực hiện các Chương trình an sinh xã hội. Qua rà soát cấp huyện có 26 vị (Kinh: 08 vị, Khmer: 18 vị), cấp xã có 56 vị (Kinh: 22 vị, Khmer: 31 vị, Hoa: 03 vị). Lực lượng người có uy tín đã vận động đóng góp trong công tác an sinh xã hội và từ thiện nhân đạo trên 180 triệu đồng.

Mặt trận huyện tích cực hỗ trợ tổ chức thành công Đại hội Ban Đoàn kết

Công giáo huyện, nhiệm kỳ 2022-2027

Công tác tuyên truyền quán triệt các văn bản của trung ương, địa phương đối với công tác tôn giáo trong tình hình mới cũng được Mặt trận phối hợp thực hiện có hiệu quả. Toàn huyện đã tổ chức được 15 cuộc, với 685 lượt người được tuyên truyền, đối tượng là chức sắc, chức việc và đồng bào có đạo trong các tôn giáo. Bên cạnh đó còn phối hợp với các cơ quan chức năng quan tâm hướng dẫn, tạo điều kiện cho tổ chức, chức sắc và đồng bào các tôn giáo tổ chức tốt những ngày lễ trọng và sinh hoạt bình thường của các tôn giáo. Thông tin, tuyên truyền, vận động tín đồ, chức sắc, nhà tu hành các tôn giáo nắm vững và tham gia thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam, những vấn đề liên quan đến chính sách và công tác tín ngưỡng tôn giáo, tuyên truyền được 12 cuộc với 506 lượt người dự.

Phối hợp với các ngành chức năng, vận động chức sắc, nhà tu hành, tổ chức và đồng bào các tôn giáo phát huy nguồn lực và những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của các tôn giáo tham gia xã hội hóa các lĩnh vực y tế, giáo dục, bảo trợ xã hội, dạy nghề... vận động trên 200 triệu đồng.

Kịp thời biểu dương, khen thưởng đối với tổ chức giáo hội, chức sắc, nhà tu hành, chức việc, tín đồ tiêu biểu có nhiều thành tích trong các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động ở địa phương.

Phối hợp hướng dẫn, giúp đỡ các tôn giáo đã được công nhận hoạt động đúng pháp luật; phối hợp tham gia tích cực các hoạt động của MTTQ Việt Nam; phối hợp giúp đỡ các tổ chức tôn giáo là thành viên của MTTQ Việt Nam như: Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện; Ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam huyện; Hội thánh Tin Lành...trong năm 2022.

Đồng chí Cao Văn Quyến, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Kế Sách cho biết: “Trong thơi gian qua, dưới sự hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, sự chỉ đạo trực tiếp của Huyện ủy, điều hành của Ủy ban nhân dân huyện, Mặt trận từ huyện đến cơ sở và các tổ chức thành viên đã phối hợp với chính quyền tích cực tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống cách mạng, giáo dục pháp luật trong đồng bào các dân tộc, tôn giáo”.

“Không ngừng nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tích cực vận động đồng bào dân tộc, tôn giáo tham gia thực hiện tốt các cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”, đấu tranh phòng ngừa, tố giác các loại tội phạm,…” Đồng chí Quyến chia sẻ thêm.

Lưu Hồng Tài

đại hội nhận huân chương trao co cho các ton giao No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... kỷ niệm chương No title...
video
Phóng sự cụm Nam Sông Hậu năm 2021
  • Phóng sự cụm Nam Sông Hậu năm 2021 (10/12/2021)
  • Truyền thống 91 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (17/11/2021)
  • 300 phần quà cho hộ dân bị ảnh hưởng bởi hạn hán, xâm nhập mặn (09/11/2020)
  • Chăm lo đời sống cho đồng bào Khmer (09/11/2020)
1 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 187
  • Trong tuần: 701
  • Tất cả: 142203

Cơ quan chủ quản: Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng

Địa chỉ: Số 5, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

Điện thoại: (0299) 3821039 . Fax: (0299) 3821039. Email: vpmtst@gmail.com

Chịu trách nhiệm nội dung: ông Đỗ Tấn Hậu - Trưởng BBT, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN tỉnh Sóc Trăng